info@pngsoft.com
0966.856.780
Ý kiến từ khách hàng 365 Travel

Ý kiến từ khách hàng 365 Travel

Chị Lucy - trưởng phòng sales tại 365 Travel
"Cảm ơn PNG đã hệ thống hóa các nghiệp vụ hoạt động của 365 Travel rất bài bản, các tính năng thiết kế logic cao. Mọi hoạt động trong công ty trên từng mảng thị trường và các bộ phận kết nối thông suốt.Qua quá trình sử dụng itoursys, chúng tôi tiếp cận được những tính năng ưu việt sẵn có trên hệ thống. Và làm chủ được toàn bộ chức năng để vận dụng xử lý linh hoạt các yêu cầu phức tạp trong công việc hàng ngày.Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng khai thác các nghiệp vụ gia tăng trên hệ thống để giúp khách hàng 365 Travel có nhiều tiện ích hơn nữa.

.

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.