info@pngsoft.com
0966.856.780
Ý kiến từ khách hàng Amega Travel

Ý kiến từ khách hàng Amega Travel

Anh Thanh phó giám đốc - Amega Travel
"Trước khi triển khai hệ thống của PNG, chúng tôi gặp một số vấn đề về hệ thống hóa các nghiệp vụ bằng tay, phù hợp với thị trường Nga, Sau khi triển khai hệ thống nước ngoài nhưng chưa phù hợp, chúng tôi lựa chọn sản phẩm của PNG để thay thế.Nhờ hệ thống của PNGSOFT, chúng tôi đã rút ngắn thời gian chuẩn bị cho khâu bán hàng từ 6 tháng xuống còn vài tuần, không cần tăng trưởng nhân viên nhưng vẫn đạt doanh số cao gấp đôi năm trước. Triển khai hệ thống Itoursys đã ổn định nhân sự doanh nghiệp, để dành nhiều thời gian phát triển khách hàng mới. Hiện chúng tôi đã đứng thứ 2 về thị trường khách Nga tại Việt nam"

.

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.