info@pngsoft.com
0966.856.780
Ý kiến từ khách hàng Era Travel

Ý kiến từ khách hàng Era Travel

Chị Vân - Phó giám đốc : ERA Travel

"“Là công ty nhỏ, nhưng chúng tôi xác định chuyên nghiệp hóa ngay từ đầu, sau nhiều năm tìm kiếm và tham khảo nhiều phần mềm, chúng tôi đã tìm được giải pháp Itoursys của PNG. Qua quá trình làm việc cùng PNG, chúng tôi nhận thấy đây là công ty chuyên nghiệp, am hiểu sâu về ngành du lịch và tận tâm hỗ trợ khách hàng phát triển, chừng nào công ty chúng tôi còn phát triển chúng tôi sẽ vẫn sử dụng giải pháp của PNG cho hoạt động của mình. ” 

.

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.