info@pngsoft.com
0966.856.780

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

10/12/2015 3788

Hệ thống được hỗ trợ khả năng tích hợp mạnh mẽ với hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp Itoursys, đồng thời tích hợp với nhiều phương thức khác

Ngày nay các công ty du lịch cần những hệ thống kết nối được với nhau, vì vậy hệ thống phần mềm du lịch itoursys đáp ứng được mọi yêu cầu cho việc kết nối như vậy. Các kênh kết nối được mở rộng nhanh chóng. Các hoạt động được liên thông với nhau mà không gián đoạn. Hệ thống tích hợp của itoursys là giải pháp du lịch hoàn chỉnh mà các công ty du lịch lữ hành cần thiết phải có để phát triển trong tương lai.

Tích hợp với hệ thống Itoursys :

  • Cung cấp các cổng kết nối API cho chuyển dữ liệu từ Itoursys lên B2C.
  • Cung cấp cổng kết nối từ Itoursys đến đón/trả các kết quả book đặt của khách hàng.
  • Đồng bộ kết quả phản hồi khách hàng 2 chiều từ hệ thống Itoursys.

Tích hợp với cổng thanh toán online :

  • Cho phép cấu hình nhiều cổng thanh toán.
  • Cập nhật các kết quả giữa thánh toán và các booking
  • Link kết quả thanh toán gửi cho các bộ phân liên quan.

Tích hợp với hệ thống book đặt trực tuyến khác :

  • Sẵn sàng cho các bên kết nối thứ 3 khác.
  • Kết nối GDS.
  • Kết nối với các OTA khác.

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.