info@pngsoft.com
0966.856.780

CHƯƠNG TRÌNH TOUR B2B

10/12/2015 3707

Giới thiếu các chương trình và các mức giá với mỗi đại lý.
 
Hệ thống chương tour trên B2B của Itoursys gồm :
 • Hệ thống đưa chương trình lên website hoặc đưa chương trình xây dựng từ hệ thống itoursys lên thẳng website B2C.
 • Thiết lập cấu hình giá cho từng thời điểm.
 • Mỗi chương trình có hệ thống giới thiệu nội dung chương trình, nội dung tóm tắt, danh sách các điểm đến, các hình ảnh đại diện, lộ trình trên bản đồ, galary ảnh giới thiệu.
 • Các điều khoản bao gồm và không bao gồm trong chương trình.
 • Thiết lập website với nhiều ngôn ngữ và nhiều loại tiền tệ.
 • Thiết lập các chương trình nổi bật nhiều người quan tâm.
 • Tự động cấu hình chương trình mở/đóng nhận các yêu cầu của khác.
 • Khách hàng có thể gửi các chương trình customize dựa trên chương trình có sẵn.
 • Khách hàng quản lý đơn hàng, trạng thái book đặt dịch vụ của các đơn hàng trong rỏ hàng.
 • Hiển thị mức giá khách hàng đại lý có được với từng chương trình
 • Đánh giá cho điểm từng chương trình.

 

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.