info@pngsoft.com
0966.856.780

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BACK-END TRÊN HỆ THỐNG B2B:

10/12/2015 3895

Chức năng quản trị toàn bộ dữ liệu về chương trình, giá và các thông tin đại lý.
 
Quản lý thông tin chung :
 • Thông tin về người dùng hệ thống.
 • Thông tin về liên hệ với doanh nghiệp.
 • Thông tin về điều khoản thanh toán hiển thị trên trang web.
 • Quản lý nhân viên làm việc trên hệ thống.

Quản lý về chương trình tour và bảng giá :

 • Cập nhật không giới hạn chương trình và dịch vụ.
 • Cập nhật hình ảnh và thông tin liên quan.
 • Cập nhật bảng giá mua và giá bán, giá khuyên mãi tour.
 • Cập nhật chính sách giá cho từng đại lý.

Quản lý galary ảnh và media :

 • Tổ chức các kho dữ liệu về hình ảnh.
 • Quản lý các dữ liệu về video.
 • Các file brochure giới thiệu.

Quản lý danh sách đối tác :

 • Danh sách đối tác.
 • Quản lý các đối tác active và deactive.
 • Quản lý các chính sách giá với đối tác.

Quản lý các yêu cầu book đặt :

 • Các request booking của đối tác.
 • Tiến trình xử lý của bộ phận tiếp nhận.
 • Các kết quả trao đổi với khách hàng.
 • Theo dõi tiến trình book đặt và tư vấn thêm với đối tác.

Quản lý support khách hàng :

 • Lưu các yêu cầu của khách.
 • Giao cho người thực hiện việc support khách hàng.
 • Các đánh giá của khách về chất lượng support.

Hệ thống báo cáo quản trị :

 • Báo cáo doanh thu/ doanh số.
 • Báo cáo tỷ lệ lỗ lãi.
 • Báo cáo theo thị trường.
 • Báo cáo tỷ lệ thành công/thất bại
 • V.v..

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.