info@pngsoft.com
0966.856.780

Kết nối API

28/04/2023 477

Xu hướng kết nối trong ngành du lịch càng lúc càng phát triển nhanh chóng. Các doanh nghiệp cần có API và kết nối API với các công ty và nền tảng khác. Itoursys sẽ giúp doanh nghiệp làm được điều đó.

API là gì?

Giao diện lập trình ứng dụng là một tập hợp các quy tắc và giao thức xác định, được viết bằng mã lập trình cho phép giao tiếp và truyền dữ liệu giữa các phần mềm ứng dụng / phần mềm máy tính. Hay nói đơn giản, API cho phép hai hay nhiều phần mềm, ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau, truyền tải thông tin dữ liệu một cách dễ dàng.

Trước đây, rất khó để các hệ thống giao tiếp với nhau, đặc biệt là phần mềm cài đặt trên máy chủ. Đây giống như một máy tính mà không có kết nối Internet, một hòn đảo biệt lập. Nhờ vào sự phát triển theo cấp số nhân của Internet, và công nghệ điện toán đám mây, cộng đồng phát triển phần mềm đã ủng hộ mô hình hệ sinh thái nền tảng siêu kết nối. API ra đời như một chất kết dính kết nối các ứng dụng hoặc hệ thống để trao đổi dữ liệu một cách tự do. API đóng vai trò người trung gian để tạo điều kiện cho việc truyền dữ liệu một cách an toàn mà không can thiệp vào hệ thống lõi.

API hoạt động thế nào?

  1. Đầu tiên, khởi tạo lệnh gọi API: bởi ứng dụng phần mềm hoặc hệ thống máy tính cần lấy thông tin
  2. Khi nhận được yêu cầu hợp lệ: API thực hiện cuộc gọi đến phần mềm hoặc hệ thống tương ứng
  3. Phần mềm ngoài hoặc hệ thống gửi phản hồi: với thông tin tương ứng.
  4. API đã hoàn thành yêu cầu: bằng cách truyền thông tin cần thiết trở lại hệ thống hoặc phần mềm đã khởi tạo yêu cầu.

Có bao nhiêu loại API?

Có 3 loại API:

  1. API nội bộ: được phát triển chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ, ở trong các nhóm phát triển nội bộ để tích hợp các ứng dụng hoặc hệ thống mới vào các sản phẩm hiện có của nó.
  2. API đối tác: đối tác kinh doanh vẫn có thể truy cập được để sử dụng với thông tin đăng nhập, thông tin xác thực.
  3. API công khai hay còn được gọi là API mở: có các điểm cuối, yêu cầu và định dạng phản hồi được xác định của API. Có sẵn cho các bên thứ 3 truy cập thông qua giao thức HTTP.

Ứng dụng API của Itoursys

Có 2 loại API trong hệ thống itoursys

1. API In: API cho phép các đơn vị khác kết nối vào hệ thống bao gồm:

API Requests: cho phép các requests từ các website khác đổ về hệ thống Itoursys (Website bán hàng)

API Booking: các booking từ các website cũng được chuyển vào hệ thống itoursys

2. API Out: bao gồm kết nối các cổng API với các nền tảng bên ngoài

API Tour: Kết nối với những nền tảng bán tour lớn như Viator API, Priceline API, GetYourGuide API v.v..

Như vậy với mô hình kết nối do Itoursys cung cấp sẽ giúp khách hàng có thể liên kết với hầu hết các nền tảng lớn, giúp việc kinh doanh nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.