info@pngsoft.com
0966.856.780
Ý kiến từ khách hàng Three Land Travel

Ý kiến từ khách hàng Three Land Travel

Anh Tùng Giám đốc Three Land: 

"Chúng tôi đã triển khai hệ thống với PNG từ năm 2012, liên tục được cập nhật và nâng cấp tính năng mới, thông minh và tối ưu. Hiện nay việc họp giao ban bộ phận được thực hiện toàn bộ trên hệ thống Itoursys, cùng với việc mở rộng các văn phòng công ty nhanh chóng và dễ dàng.Là người kinh nghiệm về IT, chúng tôi nhận thấy sản phẩm của PNGSOFT hiện nay có nhiều tính năng nổi trội mà chúng tôi chưa thấy ở các sản phẩm khác triên thị trường. Chúng tôi sẽ còn hợp tác với PNGSOFT trong nhiều dự án sắp tới."

...

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.