info@pngsoft.com
0966.856.780
Kinh nghiệm áp dụng phần mềm quản lý du lịch itoursys thành công với Threeland travel

Kinh nghiệm áp dụng phần mềm quản lý du lịch itoursys thành công với Threeland travel

Quy mô công ty: 40 nhân viên.

Văn phòng: Hà nội, HCM.

Thị trường: Inbound.

Những thách thức từ khách hàng:

 • Phương thức quản lý thủ công đã chạy ổn định nhưng tốn quá nhiều thời gian.
 • Việc quyết toán lương thưởng của nhân viên bị kéo dài vì công tác thống kê không được tức thời.
 • Việc kiểm soát tức thời các bộ phận và công việc gặp nhiều khó khăn.
 • Việc trao đổi giữa các bộ phận bị chậm trễ do quá trình thay đổi liên tục yêu cầu của khách.
 • Cần có hệ thống để giám sát chặt trẽ các yêu cầu của khách, đảm bảo dịch vụ thông suốt trong quá trình hoạt động.

Điểm chính của giải pháp:

 • phần mềm quản lý du lịch itoursys đưa ra chiến lược tiếp cận phương thức quản lý mới trên môi trường điện tử.
 • Hệ thống lại các quy trình hiện tại, đưa ra các phương án áp dụng hệ thống mới đảm bảo tính dung hòa giữa phương pháp truyền thống trên nền giải pháp điện tử.
 • Bổ sung các công cụ quản trị chặt cho người manager, kiểm soát và điều phối các yêu cầu từ khách, thông suốt tới từng nhân viên và luân chuyển sang bộ phận khác.
 • Đưa ra các thông số, giúp sales và người quản lý đưa ra chiến lược bán hàng. Tập trung vào phân khúc giá có lợi nhất cho khách hàng và doanh nghiệp.
 • Kế toán quyết toán tức thời giúp tính lương thưởng rõ ràng minh bạch
 • Chiến lược mở rộng doanh nghiệp được thể hiện trên từng con số doanh nghiệp, giúp quản trị dòng tiền hiệu quả, cũng như kiểm soát được chiến lược phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

Kết quả thu được:

 • Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên đã vận hành ổn định hệ thống từ năm 2014 đến nay.
 • Các quy trình thủ công, gây lãng phí giấy tờ trước đây đã được loại bỏ hoàn toàn.
 • Các bộ phận được giám sát chặt trẽ để giảm tối đa chi phí.
 • Công ty three land mở văn phòng mới Cambodia chỉ mất 1 tuần.

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.