info@pngsoft.com
0966.856.780
Kinh nghiệm thành công era travel khi ứng dụng phần mềm quản lý du lịch Itoursys

Kinh nghiệm thành công era travel khi ứng dụng phần mềm quản lý du lịch Itoursys

Quy mô công ty: 3 nhân viên.

Văn phòng: Hà nội.

Thị trường: Inbound.

Những thách thức từ khách hàng:

  • ERA là công ty nhỏ, tuy nhiên mọi thành viên trong công ty đều đã từng làm cho những tổ chức lớn, và được sử dụng phần mềm ngay từ thời kỳ đầu, do vậy rất hiểu tầm quan trọng triển khai ứng dụng phần mềm ngay từ đầu.
  • ERA cần hệ thống để ngăn nắp hóa toàn bộ dữ liệu, sau này công ty phát triển mạnh hơn thì các số liệu được lưu trữ và lấy ra dễ dàng.
  • ERA tìm kiếm giải pháp thông minh, linh hoạt, nhưng vẫn có thể áp dụng được mô hình công ty nhỏ như ERA.

Điểm chính của giải pháp:

  • PNG đã hệ thống hóa công việc của ERA trong hiện tại và các module sẽ được mở rộng sau này.
  • Hệ thống hóa toàn bộ quá trình lưu trữ, cũng như khai thác hệ thống.
  • Áp dụng các giải pháp cho phép những nhân viên part-time tiếp cận hệ thống nhanh mà không mất thời gian học hỏi, làm việc được luôn, giúp ERA giải quyết bài toán nhân lực khi nhiều đoàn vào mùa cao điểm.
  • Tích hợp chức năng khai thác dữ liệu truyền thống, khi không có internet hoặc kết nối với máy chủ.

Kết quả sau khi áp dụng giải pháp quản lý du lịch itoursys:

  • Công ty đã tự động hóa toán bộ các khâu nghiệp vụ cần quản lý trong công ty.
  • Số lượng nhân viên tăng lên 6 người.
  • Mở rộng thị phần tăng trưởng 30%, doanh thu tăng thêm 40%.

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.