info@pngsoft.com
0966.856.780
Kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý du lịch thành công với cty 365

Kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý du lịch thành công với cty 365

Quy mô công ty: 60 nhân viên.

Văn phòng: Hà nội, Đà nẵng, HCM.

Thị trường: Inbound.

Những thách thức từ khách hàng:

 • 365 Travel có những khách hàng truyền thống mang lại lượng doanh thu lớn doanh nghiệp nhưng mô hình phục vụ các khách hàng này rất đặc thù. Các nghiệm vụ này cần phải được tối ưu để giải phóng phần lớn công việc hiện tại.
 • Sự tăng trưởng nhanh của thị trường dẫn đến tăng nhân viên lên mà vẫn không làm hết được các công việc hiện tại.
 • Sự đa dạng của thị trường dẫn đến nhiều phòng ban đặc thù cho các thị trường riêng biệt, do vậy cần phải hệ thống hóa các nghiệp vụ này trên 1 chuẩn duy nhất.

Điểm chính của giải pháp:

 • PNG đưa ra giải pháp mô phỏng lại các nghiệp vụ của khách hàng truyền thống trên phần mềm quản lý du lịch.
 • Đưa ra giải pháp đảm bảo tính nối tiếp nghiệp vụ hiện nay với hệ thống phần mềm mà không làm gián đoạn công tác quản lý.
 • Bổ sung các chức năng cho các mảng thị trường đặc thù của doanh nghiệp, đảm bảo tính nhất quán về sử dụng cũng như hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp.
 • Tích hợp các chức năng cho quản lý các VP tại Đà nẵng và HCM.
 • Tích hợp công tác nghiệp vụ cho hệ thống bán hàng online trên hệ thống.
 • Kiểm soát doanh nghiệp từ xa ngay cả khi đi tham gia hội chợ, công tác.

Kết quả đạt được:

 • Công ty 365 travel đã chạy xuyên suốt toàn bộ nghiệp vụ từ khâu quản lý hợp đồng, đến khâu bán hàng, điều hành cũng như kế toán.
 • Các khoản chi phí được quản lý chặt trẽ suốt quá trình biến động về giá và dịch vụ, giúp công ty điều chỉnh hệ thống sản xuất kinh doanh kịp thời.
 • Hệ thống báo cáo linh hoạt tại mọi thời điểm giúp doanh nghiệp kiểm tra được kết quả kinh doanh, dự đoán được hoạt động trong tương lai.
 • Các báo cáo cho phép chăm sóc khách hàng, khôi phục khách hàng đã mất để giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.

 

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.