info@pngsoft.com
0966.856.780
Phần mềm du lịch itoursys triển khai thành công cho Kim Liên Travel

Phần mềm du lịch itoursys triển khai thành công cho Kim Liên Travel

Quy mô: 50 nhân viên.

Văn phòng: Hà nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cambodia.

Thị trường: Inbound, outbound, nội địa.

Những thách thức từ khách hàng:

 • Kim Liên travel với điểm mạnh phục vụ thị trường Trung Quốc, số lượng đoàn lớn, do vậy cần hệ thống để đưa ra các ưu đãi giá thông minh và tốt nhất với thị trường này.
 • Kim Liên Travel có đủ các mảng Inbound, Outbound, Nội địa. Do vậy cần 1 hệ thống triển khai được nghiệp vụ của cả 3 mảng lớn của doanh nghiệp.
 • Công ty đã triển khai hệ thống của đơn vị khác, tuy nhiên không đáp ứng được nghiệp vụ cũng như yêu cầu công việc nên cần tìm hệ thống hiện đại hơn để tối ưu được hệ thống.
 • Công ty cũng có nhiều văn phòng, chi nhánh. Do vậy cũng cần giải pháp để liên kết các vân phòng và chi nhánh này.

Điểm chính của giải pháp:

 • PNG đã lên mô hình giải pháp cho việc cải tiến quy trình kể cả hệ thống cũng như sơ đồ tổ chức nghiệp vụ doanh nghiệp để đảm bảo khả năng thích ứng và linh động để phát triển doanh nghiệp.
 • Tổ chức triển khai thị trường inbound trước sau đó đến thị trường nội địa và outbound.
 • Tích hợp hệ thống quản lý điện tử vào môi trường hiện tại vẫn đảm bảo các hoạt động thực hiện bình thường.
 • Các hồ sơ đoàn được lưu trữ đầy đủ và tỷ mỉ. Đảm bảo tra cứu công việc dễ dàng.

Kết quả triển khai:

 • Kim Liên travel đã làm chủ được hệ thống, đưa nội dung công việc thực hiện đến từng nhân viên.
 • Mọi phê duyệt đều được thực hiện trên kết quả phần mềm quản lý du lịch itoursys.
 • Hệ thống triển khai kết nối mở rộng với website kinh doanh thị trường mới của Kim Liên

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.