info@pngsoft.com
0966.856.780

THANH TOÁN VỚI ĐẠI LÝ/ HÃNG

18/11/2015 3786

Việc thanh toán với đại lý có nhiều điểm khác với thanh toán khách trực tuyến, căn cứ trên thỏa thuận giữa 2 bên có nhiều phương pháp linh hoạt do vậy cách thực thanh toán đa dạng.

 

Tính năng cơ bản:

  • Cho phép book đặt các chương trình trên hệ thống.
  • Quản lý các lệnh đặt của hãng.
  • Áp dụng các chính sách giảm giá, giúp khách hàng có giá tối ưu.
  • Các bước book đặt bố trí hợp lý, khách hàng có thể quay lại thực hiện bất cứ lúc nào.
  • Hóa đơn tự động gửi đến cho khách hàng.
  • Thông báo công nợ của khách.
  • Cấn trừ từng booking với hãng.

Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ở dưới đây, để chúng tôi có thể thiết lập tài khoản cho bạn.